A Orde TMA/277/2020, de 23 de marzo, declara servizos esenciais a determinados aloxamentos turísticos, e a Orde TMA/305/2020, de 30 de marzo, que engade unha lista de establecementos que presten ditos servizos.

O artigo 1 declara como servizos esenciais os aloxamentos turísticos expostos a continuación, que se manterán pechados ó público en xeral pero deben permitir o aloxamento de aqueles traballadores que deban realizar:

  • labores de mantemento,
  • asistencia sanitaria,
  • reparación e execución de obras de interés xeral,
  • abastecemento de productos agrarios e pesqueiros,
  • tripulacións dos buques pesqueiros,
  • servizos complementarios ás mesmas, no ámbito sanitario, portuario, aeroportuario, viario e ferroviario, alimentario,
  • a instalación, mantemento e reparación de redes de telecomunicacións e centros de procesos de datos,
  • suministro de enerxía e auga,
  • suministro e servizos de transporte de mercancías ou de viaxeiros ligados ás actividades permitidas trala declaración do estado de alarma,
  • servizos esenciais como as forzas e corpos de seguridade, ou salvamento e seguridade marítimo.

O artigo 2 di que os aloxamentos turísticos permitirán o aloxamento de persoas que deban desprazarse para atender a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade, persoas especialmente vulnerables ou con necesidades de atención sanitaria, así como a todas aquelas persoas que por causa de forza maior ou situación de necesidade requiran asegurar aloxamento puntual con urxencia.

O artículo 3 dispón que o resto de aloxamentos turísticos que non figuren a continuación poderán prestar aloxamento exclusivamente ós colectivos mencionados. Nese caso, terán que observar as medidas e instruccións de protección indicadas polo Ministerio de Sanidade tendentes a evitar o contaxio do COVID-19.

O artigo 4 manifesta que os aloxamentos anteriores prestarán servizo de restauración e calquera outro servizo que resulte preciso para a correcta prestación do servizo de aloxamento, cando así estén habilitados para iso, exclusivamente ás persoas que se encontren aloxadas nos mesmos. Sen perxuízo do anterior, poderase permitir o acceso ás instalacións e servizos de aseo e restauración ós transportistas profesionais de mercancías, aínda que non se atopen aloxados.

En todo caso, na prestación destes servizos terán que observar as medidas e instruccións de protección indicadas polo Ministerio de Sanidade e tendentes a evitar o contagio por COVID-19.

Para consultar os establecementos de calquer outra Comunidade Autónoma, clickar no seguinte enlace.

A continuación, móstranse a provincia, a localidade e os establecementos en Galicia:

Galicia. A Coruña. A Coruña. EurostarsBlue.
Galicia. A Coruña. A Coruña. Brial.
Galicia. A Coruña. Boiro. Jopi-2.
Galicia. A Coruña. Arteixo. Hotel Alix.
Galicia. A Coruña. Culleredo. Hotel Siglo XXI.
Galicia. A Coruña. Ferrol. Carrís Almirante.
Galicia. A Coruña. Ferrol. Hotel Alda El Suizo.
Galicia. A Coruña. Narón. Hotel Kensington.
Galicia. A Coruña. Sada. Marina Sada.
Galicia. A Coruña. Noia. Hotel Restaurante-Pesquería El Tambre.
Galicia. A Coruña. Santiago de Compostela. Hotel Congreso.
Galicia. A Coruña. Santiago de Compostela. Hotel Concheiros.
Galicia. A Coruña. Santiago de Compostela. Oca Puerta del Camino.
Galicia. A Coruña. Santiago de Compostela. Eurostars Gran Hotel Santiago.
Galicia. Lugo. Lugo Ciudade. Eurostars Gran Hotel.
Galicia. Lugo. Monforte de Lemos. Hotel Ribeira Sacra.
Galicia. Lugo. Monforte de Lemos. Conde de Lemos.
Galicia. Ourense. Boborás. Pazo da Almuzara.
Galicia. Ourense. Celanova. Hotel Celanova.
Galicia. Ourense. Ourense Cidade. Carris.
Galicia. Ourense. Ourense Cidade. Euroestars Auriense.
Galicia. Ourense. Ourense Cidade. Barceló Ourense.
Galicia. Ourense. Couso. Hotel Alto do Couso.
Galicia. Ourense. San Cibrao das Viñas. Miravalle.
Galicia. Ourense. Xinzo de Limia. Hotel Orly.
Galicia. Pontevedra. Campañó. Hotel Rural Campaniola.
Galicia. Pontevedra. Baiona. Hotel Arce.
Galicia. Pontevedra. Pontevedra. Galicia Palace.
Galicia. Pontevedra. Pontevedra. Room.
Galicia. Pontevedra. Vigo. Alda Estación // Apartamentos.
Galicia. Pontevedra. Vigo. Bahía de Vigo.
Galicia. Pontevedra. Vigo. Hotel del Mar.
Galicia. Pontevedra. Vigo. Ciudad de Vigo.
Galicia. Pontevedra. Vigo. Eurostars Mar de Vigo.
Galicia. Pontevedra. Vigo. Occidental Vigo.
Galicia. Pontevedra. Catoira. Motel Ábalo.
Galicia. A Coruña. Carballo. Hostal Río Sil.
Galicia. A Coruña. A Coruña. Hostal Hotil A Coruña.
Galicia. A Coruña. A Coruña. Adelia.
Galicia. A Coruña. A Coruña. Crisol de la Ronda.
Galicia. A Coruña. As Pontes. Pensión Residencia Silvia.
Galicia. Lugo. Burela. Rompeolas.
Galicia. Lugo. Sarria. Casa Matías.
Galicia. Ourense. Manzaneda. O Pendón.
Galicia. Ourense. Verín. A Morada do Cigarrón.
Galicia. Pontevedra. A Lanzada. A Lanzada.
Galicia. Ourense. A Gudiña. Pensión Oscar.
Galicia. Pontevedra. Armenteira. Armenteira.